BSP Byggesæt

Historie

Annoncer

Modtagere

Sendere

Blandet

Projekt 2024


Redigering:

OZ8AO
Jan Sørensen

OZ3MZ
Svend Mødtgård
** BSP Byggesæt om vores sendere **
Vi har her opdelt vores program i 3 hovedgrupper, Sendere, Modtagere og Blandet.Klasse C med 6 faste kanaler.

Vores styresendere:Den første styresender vi lavede, var den 'klassiske' PM (FM) sender
med 6 faste X-tal kanaler, MD 510.
Senderen kørte i ren klasse C og kunne afgive 1 - 2 Watt på 2 meter.
Senderens indbyggede modulator var tilpasset 'taleområdet'
300 Hz. til 3 kHz. med retresponse, PM-en lave jo en diskant hævning
på +6dB. /oktave.

MD 512A var også en styresender med stort set samme output på
2 meter.
MD 512A adskilte sig primært ved, at den arbejdede 'lineært' og skulle
have 2 input, 135 MHz. og 10,7 MHz. for at give et output.
For at kunne arbejde med SSB og CW signaler kræves det jo,
at den netop arbejde lineært i sine forstærkertrin.

MD 512B var stort set magen til 'A-modellen', bortset fra at den
arbejdede i klasse C og var derfor lidt mindre kompliceret og billigere,
men kunne derfor kun arbejde med PM/FM signaler.MD 512A Lineær styresender og MD 512B klasse C styresender,
begge med input fra 10,7 MHz og 135 MHz.


MD 530 et blandermodul.
Det indholdt udover et blandekredsløb også en fast
X-tal oscillator og en fasemodulator med tilhørende
multiplikator. Når outputtet fra multiplikatoren blev blandet med
det indkomne 14 - 16 MHz. signal fra VFO-modulet MD 535,
kunne et output fra 133 MHz. til 135 MHz. udtages til MD 512 A/B.
Hvor kommer 10,7 MHz. og 135 MHz. fra ?

10,7 MHz. kommer fra BFO modulet MD 538 ved PM og fra
MD502 ved SSB og CW drift, omtalt på modtagersiden.
135 MHz. kommer fra 'blandermodulet' MD 530 sammen med
VFO modulet MD 535 tilkoblet.
MD 535 systemets VFO.
VFO-modulet skulle monteres i en 'HF-tæt' aluminiums boks sammen
med den medfølgende drejekondensator.
Manualen beskrev nøje hvordan konstruktionen skulle behandles for,
at en fin frekvensstabilitet  (+/- Hz.) kunne opnås.
OZ6YM og OZ8GG var vejledere til designet.


Lineært 10 W PA.
2 meter lineære PA trin

Vi havde fremstillet vore PA trin i 2 versioner
Et på 10 Watt og et på 25 Watt, begge lineærer
så både SSB of FM kunne køres.Lineært 25 W PA.


MD LP 1 fra Helmholt Elektronik, efter de overtog
BSP projektet.

MD LP 1 et 50 Ohm sender Low Pass filter til 2 meter, max 25 W.

Separate modulatorer til vores VFO system


MD 521

PM / FM Modulator.

MD 522
SSB Modulater med 'AGC-talekontrol'.